Diagnóza

Terezka má jako hlavní diagnózu dětskou mozkovou obrnu, s horší pravou stranou, a mikrocefálii. Mikrocefálie jednoduše znamená, že mozek je poškozený a nevyvíjí se, neroste. Důsledkem toho mají děti s mikrocefálií menší hlavičky, než vrstevníci. Jsou případy, kdy mikrocefálie neměla vliv na život člověka, častější je však případ, že malá hlava rovná se opožděný vývoj.

O Dětské mozkové obrně 

Příčiny vzniku dětské mozkové obrny (DMO) lze rozdělit na vrozené a získané. Ty získané jsou méně časté a ve většině přisuzované stavům po bakteriální či virové infekci prodělané v prvních měsících života, případně důsledkem poranění mozku během porodu nebo po něm.

Ke vzniku vrozené dětské mozkové obrny dochází během těhotenství matky např. jako důsledek infekčního onemocnění, kdy dojde k poškození vývoje centrální nervové soustavy.

Dětská mozková obrna může mít mnoho forem a podob, často doprovázených dalšími diagnózami. Nejčastější formou je forma spastická. Spasmuz – křeč – ovlivňuje svalové napětí a ovlivňuje postavení kloubů, zkrácení šlach nebo i vadu páteře. Často je pohybové postižení doprovázeno i mentálním postižením, není však automatické.

Hlavním znakem dětské mozkové obrny je omezení hybnosti, je ovlivněna hrubá i jemná motorika. S tím související i možné problémy s přijímáním potravy, řečí, koordinací okohybných svalů (časté šilhání).

Léčba DMO

Léčba jako taková neexistuje. Je však možné pracovat s tělem postiženého a zmírnit tak příznaky postižení. Klíčová je včasná a intenzivní péče s důrazem na rehabilitaci.

V raném věku děti nejčastěji cvičí na principu reflexní lokomoce vytvořené prof. Václavem Vojtou. Reflexní lokomoce, Vojtova metoda, Vojtův princip, „vojtovka“,  to jsou jiné názvy pro to samé – díky častému opakování  aktivace správných pohybových vzorců si děti vytváří nové, správné pohybové vzorce.

Vojtovu metodu lze cvičit i se staršími dětmi a dospělými. Nejde již o nastavení dítěte do určité polohy a aktivování reflexních zón, které je známé tím, že dětičky brečí. Při správném provádění necítí bolest, protestují ale proti jim nepříjemné poloze cvičení. Starší děti a dospělí cvičí na stejném principu, avšak jsou schopni více spolupracovat a při cvičení už nebrečet.

Více informací na http://www.detska-mozkova-obrna.cz/ a www.vojta.com/cs